top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ние от WWW.LIREXHT.COM  сме отговорни към предоставените ни лични данни и с настоящата политика целим осигуряване на пълна прозрачност в начина на обработването им. Политиката съдържа информация за обработваните от “Лирекс Хай Тех” АД лични данни чрез уебсайта на дружествотото и по-конкретно:

 • Кои сме ние;

 • Кога обработваме Ваши лични данни;

 • Какви видове, за какви цели и на какви основания обработваме лични данни;

 • Колко дълго съхраняваме предоставените ни лични данни;

 • Хипотези, в които предоставяме Ваши лични данни на трети лица;

 • Какви мерки сме предприели за защита на Вашите лични данни от неоторизиран достъп;

 • Какви са правата Ви, свързани с обработваните от нас Ваши лични данни;

 • Връзки към други уебсайтове;

 • Контакти.

 

  Кои сме ние?

LIREX High Tech  е част от групата компании на LIREX.Com и е директен партньор на водещите компании в сферата на информационните и комуникационните технологии. Компанията е специализирала своята дейност в продажба и доставка на  решения за вашите бизнес нужди - компютърно, сървърно, комуникационно и мрежово оборудване, офис техника и оригинални консумативи, видео и аудио конферентна техника, базов и секюрити софтуер, софтуерни продукти, решения за информационна сигурност.

  Кога обработваме Вашите лични данни?

Ние събираме Ваши лични данни в процеса на осъществяване на нашата търговска дейност посредством уебсайт на адрес: WWW.LIREXHT.COM . Основните процеси, при които събираме Ваши лични данни, са:

 • Когато се свързвате с нас при отправяне от Ваша страна на запитвания;

 • Когато ни пишете по e-mail или ни се обадите, във връзка с предлаганите от нас стоки и услуги;

 • При водене на преговори за сключване и изпълнение на договор , в това число и общите гаранционни условия  към него, както и по отношение на договор за допълнителна гаранция, както и на договор за абонаментна поддръжка;

 • Когато се свързваме с Вас в хода на съвместните ни бизнес отношения;

 • Когато разглеждате нашия уебсайт.

Какви видове и на какви основания обработваме Ваши лични данни?

“Лирекс Хай Тех” АД обработва различни видове лични данни в зависимост от целите за осъществяване на обработването. Ние не обработваме повече лични данни от тези, необходими ни за реализиране на съответните цели.

Когато се свързвате с нас при отправяне от Ваша страна на запитвания във връзка с предлагани от нас стоки:

В меню „Продукти“ на нашия уебсайт се съдържа форма за връзка с наш представител. За да можем да отговорим на Вашето запитване, ние изискваме от Вас – име и e-mail адрес. Законовота предпоставка за събиране на посочените лични данни е чл. 6, пар. 1, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679  – предприемане на стъпки от Ваша страна по сключване на договор.

Когато се свързвате с нас при отправяне от Ваша страна на запитвания във връзка с предлагани от нас стоки и услуги за защита на информационни активи, инфраструктура и приложения:

В меню „Инфо сигурност“ на нашия уебсайт се съдържа форма за контакт. За да осъществим обратна връзка с Вас и да Ви поясним конкретни параметри на евентуалните ни бизнес отношения, в това число и да конкретизираме условия, ние изискваме да ни предоставите – име, телефон и e-mail адрес. Законовата предпоставка за събиране на посочените лични данни е чл. 6, пар. 1, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679   – предприемане на стъпки от Ваша страна по сключване на договор.

Когато се свързвате с нас при отправяне от Ваша страна на запитвания във връзка с предлагани от нас сервизни услуги:

В меню „Сервиз“ на нашия уебсайт се съдържа „ЗАПИТВАНЕ НА СЕРВИЗ“. С цел конкретиризане необходимостта от сервиз, ние изискваме следните лични данни от Вас: име, имейл адрес, телефон за връзка и град. Законовата предпоставка за събиране на посочените лични данни е чл. 6, пар. 1, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679   – предприемане на стъпки от Ваша страна по сключване на договор.

При абониране от Ваша страна за регулярни безплатни анализи:

В меню „Новини“ на този уебсайт се съдържа възможност за абониране от Ваша страна за нашите анализи, съдържащи актуални данни за  критични събития. За да Ви предоставим направените анализи, ние изискваме Вашия имейл адрес. Законовата предпоставка за обработване на Вашия имейл адрес е  е чл. 6, пар. 1, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679   – дадено от Вас съгласие.

Когато ни отправяте запитвания чрез нашата форма за контакт:

В меню „Контакт“ на нашия уебсайт се съдържа форма „ГОВОРИ С ЕКСПЕРТ“. С цел индивидуализиране на Вашата необходимост от конкретна стока или услуга, предлагана от “Лирекс Хай Тех” АД, ние изискваме от Вас да ни предоставите име, телефон и имейл адрес. Законовата предпоставка за събиране на посочените лични данни е чл. 6, пар. 1, б. б) от Регламент (ЕС) 2016/679   – предприемане на стъпки от Ваша страна по сключване на договор.

Когато използвате нашия уебсайт:

При отваряне на нашия уебсайт от Ваша страна, ние събираме следните технически данни (това са данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница ): IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата. Ние обработваме посочените данни въз основа на нашия легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, б. е от Регламент (ЕС) 2016/679), който се състои в гарантиране безопасността на нашия уебсайт и непрекъснатото му функциониране.

При зареждане на нашия уебсайт, на Вашето терминално устройство (компютър, таблет, смартфон) се записват Бисквитки. Чрез бисквитките се обработва информация относно Вашето търсене, предпочитания и др., като в повечето случаи сами по себе си тези текстови файлове не могат да Ви идентифицират.

Въпреки това, някои от бисквкитките, които използваме, съдържат информация (пр. IP адрес), чрез която Вие можете да бъдете идентифицирани.

Повече информация относно използваните от този уебсайт бисквитки, можете да намерите в нашата „Политика за бисквитките“ .

Цели, за които обработваме предоставените ни лични данни?

Ние, от “Лирекс Хай Тех” АД обработваме лични Ви данни чрез нашия уебсайт за следните цели:

 • За да отговорим на Ваше запитване;

 • За да Ви осигурим информация

 • За да Ви предоставим продукти и услуги, които сте заявили;

 • За изпълнение на други задължения, които възникват спрямо “Лирекс Хай Тех” АД при воденето на преговори за сключване  и изпълнение на договор;

 • За спазване на нормативни изисквания;

 • За правилното функциониране на нашия уебсайт, както и за персонализиране на съдържанието му, както и за да анализираме посещаемостта на нашия уебсайт ( пр.брой отворени страници).

Колко дълго съхраняваме предоставените ни лични данни?

“Лирекс Хай Тех” АД съхранява Вашите лични данни за период, необходим за изпълнение на целите на съхранението. В тази връзка, ние съхраняваме личните Ви данни във връзка с взаимоотношенията ни с Вас като общият период на съхранение не надвишава 10 /десет/ години, освен ако в закон или подзаконов нормативен акт е установен по-дълъг срок или нашият легитимен интерес изисква такъв.

Информация относно периода от време, за който се съхраняват „бисквитки“ на Вашето устройство, можете да намерите в: „Политика за бисквитките“.

Хипотези, в които предоставяме Ваши лични данни на трети лица:

“Лирекс Хай Тех” АД може да предостави Ваши лични данни на трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на целите на обработването. Ние сме осигурили високо ниво на сигурност при предоставяне на Ваши лични данни, като сме внедрили организационни и технически мерки за сигурност. Изискваме и от нашите контрагенти високо ниво на сигурност. Възможно е Ваши лични данни да бъдат предоставени и на държавни органи, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение.

Част от лицата, на които могат да бъдат предоставени Ваши лични данни, са дружества, предоставящи ни складов и счетоводен софтуер, с които “Лирекс Хай Тех” АД е сключило договор за услуга.

Какви мерки сме предприели за защита на Вашите лични данни от неоторизиран достъп?

Ние сме въвели технически и организационни мерки, за да постигнем най-високо ниво на сигурност на обработваните Ваши лични данни, като сме внедрили политики и процедури, осигуряващи защита от неоторизиран достъп. Нещо повече, за да обработва личните Ви данни, „Лирекс Хай Тех“ АД ги съхранява в поддържан от него електронен регистър, намиращ се на наш криптиран сървър, където те се съхраняват и са предпазени от злоупотреби на трети лица. „Лирекс Хай Тех“ АД не съхранява и обработва данни в хартиен формат

Какви са правата Ви, свързани с обработваните от нас Ваши лични данни?

Съгласно общия регламент относно защитата на данните, Вие имате следните права: право на достъп, право на коригиране, право на изтриване („Да бъдеш забравен“), право на ограничаване на обработването, право на преносимост, право на възражение, право на жалба до Комисията за защита на личните данни, право на уведомяване при нарушаване на сигурността на обработваните лични данни, право да оттеглите  даденото от Вас съгласие, което няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено до оттегляне на съгласието.

За да упражните правата си, следва да се обърнете към наш служител  и да подадете искане за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 . Ще ви бъде предоставена необходимата бланка, след което Вие ще я попълните, като отразите конкретно искане. При приемане на Вашето „Искане“ следва да предоставите документ за самоличност, за да бъдете идентифицирани.

При упражняване на някое от правата Ви, Вие можете да подадете искане и на следния имейл адрес: e-shop@lirex.bg В този случай, искането Ви следва да е оформено като електронен документ, подписано с квалифициран електронен подпис и да съдържа имена, ЕГН, адрес, телефон. Информираме Ви, че е възможно да се свържем с Вас ако искането е неточно или възникне друга необходимост от уточняване на претенцията Ви.

Връзки към други уебсайтове:

В нашия уебсайт могат да се съдържат линкове към други уебсайтове. Имайте предвид, че настоящата политика се отнася само до този уебсайт. Ето защо, е препоръчително да се запознаете с политиките за поверителност и на другите уебсайтове, които посещавате. Ние не носим отговорност за политиките за поверителност на други сайтове, дори и те да бъдат отваряни чрез нашия сайт.

В тази връзка, ако достъпите нашия сайт посредством друг сайт, ние също не носим отговорност за политиките за поверителност на този друг сайт.

 

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана на 02.06.2020 г.

Контакти:

Администратор: „Лирекс Хай Тех” АД

Адрес: гр.София, ж.к. Младост 3, бл. 302

 

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

bottom of page