top of page

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

Условията за време за реакция и решаване на инциденти и проблеми, предоставяне на оборотна техника и профилактика, обхват и вид на услугата зависят от конкретните потребности на Вашата компания.

ГОВОРИ С ЕКСПЕРТ

Благодаря!

bottom of page