top of page

McAfee

ПОРТФОЛИО

McAfee

MVISION

ePO

 SaaS решение, предназначено за управление на McAfee ENS или за подобряване на вградените контроли за сигурност в операционната система Windows 10 (като Windows Defender) без нужда от поддръжка на локална инфраструктура.

McAfee Endpoint Security

 

 Интелигентна, свързана защита с лесно, централизирано управление. С едно унифицирано решение покривате PC, Mac, Linux системи и др. Достъпно, цялостно решение, за защита от усъвършенствани заплахи, криптиране с цел защита на данните Ви, динамично ограничаване на приложенията и машинно обучение за спиране на заплахите нулев ден.

McAfee Security Information and Event Management 

Получете видимост в реално време на цялата дейност на системи, мрежи, бази данни и приложения. Откривайте, приоритизирайте и управлявайте инциденти с едно SIEM решение, проучвайте и реагирйте на заплахи, опростявайки работата на анализаторите и операциите за съответствие.

McAfee Data Loss Prevention (DLP) Endpoint

Помага да се защити интелектуалната собственост и да се гарантира съответствие.

ГОВОРИ С ЕКСПЕРТ

Благодаря!

bottom of page