top of page

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Периодът на изпълнение на договора е 3.2.2021 – 3.5.2021 г.


Основна цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Чрез изпълнението на проекта Лирекс Хай Тех АД ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Благодарение на полученото по настоящия проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" финансиране, дружеството ще затвърди своята стабилност в сегашната кризисна ситуация и предвид изградените през годините капацитет и клиентска мрежа, ще продължи да демонстрира постоянно положително развитие, запазване и създаване на нови работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на продуктовото си портфолио.

---------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------


Проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.дата: 4 Февруари 2021

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page