top of page


Разберете кои данни се нуждаят от защита

Минимизирайте риска от изтичане на данни.

Незабавно откривайте заплахи за сигурността на данните си.

Вземайте по-информирани решения за реагиране при инциденти.


Поискайте целия анализ на Netwrix от вашия личен търговец.Мрежата е в основата на стабилна сигурност, а най-важния мрежов компонент за защита е решението Next Generation Firewall. Всеки ден ние поемаме ангажимент да предоставяме защитни стени от следващо поколение, наблюдаваме пазара и анализираме портфолиото на всеки вендор. Гартнър е наш водещ съветник и винаги помага при вземане на решение.


Поискайте целия Гартнер репорт за Enterprise Network Firewalls 2018 от вашия личен търговец.


Прочетете тук последните теми в анализите на Гартнер.


Как да създадете автобиография-динамит на системен администратор? Кои са 10-те най-добри инструменти за управление на активна директория? Кои е старши системен администратор: описание на длъжността, заплата, сертификати? Кои са 10-те най-добрите софтуерни инструменти за мониторинг на Windows Server?Прочетете цялото списание. Вижте го тук или го поискайте от вашия личен търговец.

bottom of page