top of page

Това издание ясно обяснява най-важните аспекти на администрирането на SharePoint Online, така че да можете да създадете сигурна и ефективна облачна среда.

  • Администрация на SharePoint Online, стъпка по стъпка

  • Управление на SharePoint Online с помощта на PowerShell

  • Лесно и сигурно споделяне на файлове за бизнеса

  • Как да осигурим сигурен достъп на гости в Office 365


Прочетете цялото списание. Вижте го тук или го поискайте от вашия личен търговец.


дата: 26 Юни 2020

Netwrix Auditor, за разлика от други софтуерни програми за одит на мрежовата сигурност, е безплатно и предоставя актуални данни за одит на критични събития, като промени в конфигурацията на защитната стена, заплахи за сканиране в мрежата и неуспешни опити за влизане в база данни или сървър от администратори и други потребители, което позволява организациите да реагират на тези събития, преди те да повредят мрежовата сигурност, производителност или наличност.


Функционалности:

  • Отчитане на промени в конфигурацията на мрежови устройства

  • Видимост на успешен и неуспешен опит за влизане в мрежови устройства или получаване на VPN достъп до мрежата

  • Проследяване на хардуерни неизправности

  • „Какво“, „кога“ и „къде“ подробности за всяко отчетено събитие

  • Одит на сканираните заплахи


Научете повече за решението тук или се свържете с вашия личен търговец.


дата: 19 Май 2020

Най-добрите практики, които ще ви водят през непознатия терен на разширяващата се отдалечена работна сила, като същевременно защитавате вашите критични и чувствителни данни. Защита за споделяне на файлове в Office 365: OneDrive for Business, SharePoint и Teams.


Прочетете цялото списание. Вижте го тук или го поискайте от вашия личен търговец.

bottom of page